siirtoviemäri | sivurunkohankkeet

Liittymähinta ja liittymisehdot 2020 

Kiinteistön liittyessä yhtiön viemäriverkkoon, liittymismaksu on 7500 euroa (alv 0 %), maksu sisältää liitostyöt runkojohtoon ja enintään 100 m pituisen paineviemäritonttijohdon rakentamisen peh Ø 63-10 ja pienpumppaamon sähkötöineen ja viettoviemärin rakentamisen kiinteistöön. Jos paineviemärin pituus on yli 100 m:ä, lisämetreistä tulee lisäkustannukseksi 16,00 €/m, sis alvin.

Jos kiinteistöt sijaitsevat lähellä toisiaan, voidaan ne yhdistää yhteiseen pienpumppaamoon, liittymismaksu ja mahdolliset lisäkustannukset voidaan jakaa liittyjien kesken. Teollisuus ym. kiinteistöjen liittymishinta ja ehdot sovitaan tapauskohtaisesti.

Kiinteistökohtainen(jen) pienpumppaamo jää yhtiön omaisuudeksi ja liittyjän(jien) kunnossapidettäväksi. Vuosittaiset sähkökustannukset jäävät liittyjän maksettavaksi. Liittyjän on vuosittain suoritettava käynti vippojen ja pumppaamon pesu mielellään kuumalla vedellä kts. huolto-ohjeet. Kiinteistön omistaja vastaa pienpumppaamon ja kiinteistön välisen viettoviemärin kunnossapidosta.

Liittymähinta voi muuttua seuraavien asioiden vuoksi:
* joen alitus
* tien alitus
* louhinta
Jos em. asioita tulee liittymän rakentamisen suunnittelun yhteydessä esille, liittymähinnasta tehdään tarjous liittyjälle. Kun liittyjä hyväksyy yhtiön edustajan tarjouksen, liittymissopimus voidaan tehdä.

Liittymismaksu on palautuskelpoinen ja siten arvonlisäveroton.

Liittymismaksun palautuksen yhteydessä peritään purkukustannukset liittymän purkajalta.

Liittyjän on järjestettävä kustannuksellaan kiinteistöön 3 kpl 10 A sulaketta pienpumppaamon sähköistystä varten. Sulakkeisiin ei saa liittää muita laitteita.