Siirtoviemäriverkko

Siikalatvan Keskuspuhdistamo Oy:n siirtoviemäriverkko kattaa yhteensä noin 125 km paineviemäriä, joka kuljettaa Kestilän, Pulkkilan, Piippolan, Pyhännän ja Rantsilan taajamien jätevedet Rantsilan Kurkikankaalla sijaitsevalle puhdistamolle. Siirtoviemärissä on n. 5 km välein linjapumppaamoja yhteensä 21 kpl. Kuntien vanhat jätevedenpuhdistamot on muutettu tasausaltaiksi, joiden avulla virtaamahuippuja hallitaan.

Oheisessa kuvassa näkyy nykyinen viemäriverkko vihreällä. Tarkemman kartan suunniteltuine uusine viemäröintialueineen voit ladata sivussa olevasta linkistä. Suunnitellut haja-asutusalueen paineviemäröintialueet on rajattu sinisellä viivalla ja ne on nimetty kylien mukaan. Näille alueille yhtiöllä on pyrkimys hakea rakentamiseen avustuksia eri tahoilta niin, että liittymähinta olisi kohtuullinen. Rakentamisen siis ratkaisevat avustukset ja liittymishalukkuus, yhtiöllä ei ole aikomusta osallistua merkittävästi rakentamiskustannuksiin.

Viemärikartta